GGD Toolkit PSH

Deze toolkit voorziet in informatie, instrumenten en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven. De GGD Handreiking PSH (2015) is grondig herzien en omgezet in deze toolkit, waardoor de formats makkelijker te gebruiken zijn. De toolkit is bedoeld als een deskundigenadvies. Ze is geen richtlijn of normstellend kader, maar beoogt op basis van actuele kennis en good practices houvast te bieden bij de besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het werk.

 

Opzet van de toolkit

De Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises (2014) geeft het gehele PSH veld handvatten voor de inhoud van de psychosociale hulpverlening. De GGD toolkit PSH richt zich vooral op GGD’en en biedt concrete voorbeelddocumenten die te gebruiken zijn in de voorbereiding of als zich een ramp of incident voordoet. De documenten zijn vrij te gebruiken en aan te passen en worden daarom voornamelijk aangeboden in Word-format. Deze documenten vervangen de formats uit de GGD Handreiking PSH van 2015! Daarnaast linkt deze toolkit naar allerlei andere relevante kennisdocumenten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn en beoogt daarmee een complete en actuele basis te bieden. 

De informatie en instrumenten zijn te gebruiken in de verschillende fases:

Voorbereiding: Acute fase + nafase:

Wat is PSH

De rol van de GGD in de PSH

Teams en rollen

Samenwerking

Plannen en protocollen

Melding, alarmering en opschaling

Leiding en coördinatie

Afschaling

Instrumenten voor informatie en advies

Evaluatie

 

Procesboom als grondplan

De Multidisciplinaire Richtlijn PSH biedt handvatten in de vorm van ‘procesbomen’. Deze vormen een soort ‘grondplan’ voor de organisatie en uitvoering van de hulpverlening: voor collectieve PSH, voor individuele PSH en voor PSH binnen de organisatie. De belangrijkste stappen in proces en uitvoering van de PSH komen samen in de PSH procesboom, zoals hieronder (bewerkt) weergegeven. In de procesboom staan stappen weergegeven voor PSH. Ten opzichte van de weergave in de Richtlijn, zijn in deze handreiking de assen van de procesboom omgedraaid: deze lees je per fase van links naar rechts.

De verschillende speciaal voor de handreiking/toolkit ontwikkelde formats zijn hieronder gekoppeld aan de stappen in de procesboom. Dit laat meteen zien welke stappen bij de GGD liggen en welke vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. 

Als je op de procesboom klikt, opent een PDF versie met links naar de documenten of formats van deze toolkit.

 

Verder naar Wat is PSH?